partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Informacje - inne
Przekazujemy informację z Wielkopolskiej OIA.

Krzysztof Ingarden otrzymał order Królestwa Japonii.

Prezentacja architektów podczas tragów BUDMA 2018.

Potrzebna pomoc na leczenie.

Dni Skupienia Architektów 22-24 września.