partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Informacje

Druga edycja szkolenia - transmisja do trzech OIA.

Nabór do Kolegium Egzaminatorów Zewnętrznych w celu reprezentowania Izby

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych

Niepłatne miesięczne praktyki projektowe absolwentów.

Architekci MPOIA na spotkaniu na WAPK.