Aereco Fakro Okno-pol Sika

LEGISLACJA

Zespół zajmuje się analizą zapisów ustaw z zakresu prawa inwestycyjnego i przepisów wykonawczych pod kątem określenia obszarów rodzących konflikty w ich interpretacji. Przygotowuje projekty korekt tych zapisów. Analizuje sposób rozwiązań prawnych wypracowanych w innych krajach.
Przewodnicząca Zespołu: arch. Bożena Nieroda